Terbank-Egenhoven logo

  Hoe schrijf je in

  Samen school maken
  We geven je meer informatie over onze engagementsverklaring en hoe je je kind moet inschrijven.
  Terbank-Egenhoven
  inschrijven tijdens het jaar
  Tijdens het jaar
  Maak een afspraak voor een rondleiding.

  inschrijven tijdens het schooljaar
  Schooljaar '20-'21
  Eenzelfde aanmeldings- en inschrijvingsprocedure

  Kijkdagen/Opendeurdagen
  Opendeur- / Kijkdagen
  Kom langs op onze school en snuif de sfeer op!

  Capaciteit
  Capaciteit
  Vragen over het systeem van aanmelden en toekenning.

  Tijdens het schooljaar

  Kinderen ouder dan 3 jaar kunnen steeds worden ingeschreven gedurende  het schooljaar na het maken van een afspraak via telefoon (0487 43 33 43) of via email (annelore.wallyn(at)terbank-egenhoven.be)

  U kan gedurende het hele schooljaar een vrijblijvende rondleiding krijgen na het maken van een afspraak.

  Aanmelden en inschrijven voor het schooljaar 2020-2021

  Onze school hanteert, samen met alle Leuvense scholen, eenzelfde aanmeldings- en inschrijvingsprocedure. Dat wil zeggen dat alle scholen voorrangsperioden toepassen en de ouders zich eerst dienen aan te melden.
  Welke kinderen kunnen worden aangemeld en ingeschreven?
  Alle kinderen geboren in 2018 (die voor het eerst naar school mogen).
  Oudere kinderen die vanaf volgend schooljaar naar onze school komen.
  Aanmelden en inschrijven schooljaar 2020-2021
  aanmelden tijdslijnen - scholen Leuven
  U kan uw kind (geboortejaar 2018 of ouder) van 2 maart 2020 vanaf 9 u. tot en met 14 april 2020 tot 17 u. aanmelden voor een kleuter- of lagere school uit Leuven, Herent, Bierbeek en Oud-Heverlee.
  Hoe meld je aan


  Bekijk de algemene informatie over 'hoe aanmelden en inschrijven' (3'30").


  Bekijk hoe de vrije plaatsen door het aanmeldsysteem worden verdeeld (9'00").  Wanneer kan je kind starten op school?
  Kinderen geboren t.e.m.   komen na ...   I   dus vanaf ...
  1 maart 2018   I   Zomervakantie 2020   I  1 september 2020
  9 mei 2018     Herfstvakantie 2020   I   9 november 2020
  4 juli 2018   I   Kerstvakantie     4 januari 2021
  1 augustus 2018   I   Instap 1 februari 2021   I   1 februari 2021
  22 augustus 2018     Krokusvakantie   I   22 februari 2021
  19 oktober 2018   I   Paasvakantie     19 april 2021
  17 november 2018     Hemelvaart    17 mei 2021
  Vanaf 18 november 2018   I   Zomervakantie 2021   I   1 september 2021
  Wat breng je mee bij inschrijving?
  ISI+kaart, kids-ID of paspoort
  Voor indicatorkinderen:
  • een bewijs dat het kind tijdelijk is opgenomen of
  • een bewijs van de gemeente dat jullie behoren tot de trekkende bevolking
  Bij inschrijving ondertekent u een akkoord met ons schoolreglement en de engagementsverklaring.
  Tot welke groep behoort u?
  Onze school reserveert voor 27% plaatsen voor indicatorleerlingen. Om te weten tot welke groep u behoort, bekijk eerst hieronder de bolletjes die bij uw kind of uw gezin passen.
  • Kinderen uit uw gezin hadden vorig jaar recht op een schooltoelage
  • Mama heeft geen diploma of studiegetuigschrift van het secundair onderwijs

  Opendeurdagen/kijkdagen nieuwe inschrijvingen

  Terbank Egenhovenweg
  Terbank Celestijnenlaan
  Egenhoven Doleegstraat
  Woensdag 24 februari 2021: 9u - 12u
  Donderdag 18 maart 2021: 14u - 17u30

   Lukt het niet je om op deze momenten vrij te maken, aarzel dan niet om een andere afspraak te maken met de directie.

  Capaciteit

  Terbank
  Meer informatie kan je vinden op https://meldjeaan.leuven.be

  Toekenningsparameters:
  Op basis van afstand (*): 50%
  Op voorkeur van ouders: 50%
  Egenhoven
  Meer informatie kan je vinden op https://meldjeaan.leuven.be

  Toekenningsparameters:
  Op basis van afstand (*): 70%
  Op voorkeur van ouders: 30%

  Engagementsverklaring

  Wat wij belangrijk vinden

  Ouders hebben hoge verwachtingen van de school naar de opleiding en opvoeding van hun kind(eren) toe. Ons schoolteam zet zich elke dag opnieuw in om deze verwachtingen waar te maken, maar wij kunnen dit enkel sàmen met jullie, ouders. Daarom vinden wij het belangrijk, in deze engagementsverklaring, enkele wederzijdse afspraken te maken.

  Informeren en overleggen

  Omdat wij sàmen met jullie willen werken aan de opleiding en opvoeding van je kind, organiseren wij verschillende informatie- en overlegmomenten (ouderavonden en individuele oudercontacten). Wij rekenen hier steeds op je aanwezigheid. Kan je op een overlegmoment niet aanwezig zijn? Vraag dan een afspraak aan op een ander moment!

  De leerkracht, zorgcoördinator, CLB- medewerker en directie zitten regelmatig samen om de ontwikkeling van je kind te bespreken. Als er problemen zijn, word je door de school uitgenodigd voor een gesprek. We verwachten dat je ingaat op die uitnodiging.

  Als je je zorgen maakt over je kind of je hebt vragen over de aanpak, kan je op elk moment zelf een gesprek aanvragen met de leerkracht, de zorgcoördinator, de CLB- medewerker of iemand van de directie. Wij zullen zeker tijd maken om je zorg te bespreken!

  Zorg is ons beleid

  Onze school voert een zorgbeleid, waarbij we gericht de evolutie van élk kind opvolgen via een leerlingvolgsysteem. Wanneer op een bepaald ogenblik blijkt dat je kind nood heeft aan gerichte individuele begeleiding, zullen wij met jou overleggen hoe dit kan georganiseerd worden. Daarbij zullen wij duidelijk aangeven wat je van de school kan verwachten en wat de school van jou verwacht. Wij verwachten dat je ingaat op onze uitnodiging tot overleg en de afspraken die we samen maken opvolgt en naleeft.

  Altijd en op tijd op school

  Wij verwachten élk kind dagelijks én op tijd op school. In de schoolbrochure vind je praktische richtlijnen met betrekking tot aan- en afwezigheden op school. Wanneer je kind vaak ongewettigd afwezig is, moeten wij dit melden en zal een CLB- medewerker contact met je opnemen.

  Onderwijstaal stimuleren

  Onze school is een Nederlandstalige school. Wij engageren ons anderstalige kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun taalontwikkeling, maar verwachten van hun ouders dat zij er alles aan doen om hun kind, ook in de vrije tijd, te stimuleren bij het leren van het Nederlands.
  "Samen staan we sterk in de opleiding en opvoeding van je kind. Fijn dat we op elkaar kunnen rekenen. We maken graag samen school."
  Terbank-Egenhoven logo
  Terbank-Egenhoven, da's samen school maken in het midden van het groen.
  Volg ons op

  Directie

  Secretariaat