Terbank-Egenhoven logo

  Cookiebeleid

  Wat zijn cookies en waarom zijn ze belangrijk?
  Cookies zijn kleine tekstbestanden die websites opslaan op uw computer of mobiele toestel. Ze verzamelen informatie over – bijvoorbeeld – uw persoonlijke voorkeuren, websitebezoek en apparaat om zo de functionaliteit en de gebruikservaring van die websites te verbeteren. Sommige cookies verzamelen rechtstreeks of onrechtstreeks persoonsgegevens en zijn daardoor privacygevoelig. Daarom vallen ze ook onder de Europese en Belgische wetgeving. Het gebruik van cookies wordt door het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie gereglementeerd via e-Privacy richtlijn 2002/58/EC.

  Alle lidstaten van de EU hebben die richtlijn inmiddels omgezet in nationale wetgeving. Dat impliceert dat het cookiegebruik en de cookiewetgeving in elk Europees land anders wordt geregeld.

  In België gebeurt dat via een aangepaste versie van art. 129 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.
  Gebruik van cookies
  Tijdens uw bezoek aan de Website kunnen cookies gebruikt worden, kleine stukjes informatie die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Bij een volgend bezoek aan deze site zorgen zij ervoor dat u makkelijker kunt surfen omdat u zich bijvoorbeeld niet opnieuw moet aanmelden of niet opnieuw uw voorkeuren of paswoord moet ingeven. De informatie die door deze cookies wordt verzameld, kan gebruikt worden om een profiel op te stellen dat ervoor zorgt dat het informatieaanbod beter op uw wensen en voorkeuren is afgestemd. Zo kan de website bijvoorbeeld Google Analytics cookies gebruiken om informatie te verzamelen over hoe bezoekers de site gebruiken, om zo de Website te optimaliseren in functie van de noden van onze gebruikers. Ook kunnen er cookies worden geplaatst voor onderzoeks- en statistische doeleinden door de Website of door onderzoekspartners van de Website.

  U hebt de mogelijkheid uw browser zodanig in te stellen dat u een bericht krijgt telkens wanneer een cookie wordt aangemaakt of cookies worden geweigerd. Bovendien kunt u cookies op iedere ogenblik van uw harde schijf verwijderen. Google geeft zelf ook meer details over privacy en cookies op de Google privacy pagina en voorziet ook een browser plug-in waarmee u zich kan uitschrijven voor Google Analytics op alle websites.

  Welke cookies gebruiken we, voor welke doeleinden?

  Soorten cookies 
  Op de Website kunnen verschillende soorten cookies gebruikt worden:   

  Essentiële cookies
   
  Essentiële cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn om de Website (beter) te laten functioneren. Zonder deze cookies zullen sommige onderdelen van de Website niet of niet optimaal werken. Deze cookies verzamelen geen gegevens die gebruikt kunnen worden voor marketingdoeleinden of om uw surfgeschiedenis te onthouden.  

  Functionele cookies
   
  Functionele cookies verzamelen informatie over de keuzes en voorkeuren van bezoekers en bieden de mogelijkheid om taal- en andere plaatselijke instellingen te onthouden en te personaliseren. De informatie die deze cookies verzamelen wordt anoniem bewaard.

  Trackingcookies

  Deze cookies zullen gebruikerssessies overleven. Wanneer de maximale leeftijd van een permanente cookie is ingesteld op 1 jaar, dan zal binnen dat jaar de initiële waarde, opgenomen in die cookie, terug verzonden worden naar de server iedere keer de gebruiker de server bezoekt. Dit wordt gedaan om essentiële informatie op te slaan (zoals de manier waarop de gebruiker initieel naar de website is gekomen). Daarom worden ze ook wel trackingcookies genoemd. Bijvoorbeeld wanneer u de gewenste taal hebt gekozen, zal de Website uw voorkeur opnemen in een permanente cookie en opslaan op uw browser. Wanneer u daarna opnieuw de Website bezoekt, zal de Website die permanente cookie gebruiken om ervoor te zorgen dat de inhoud wordt geleverd in de door u gewenste taal.

  Prestatiecookies
  Deze cookies helpen om de prestaties van de Website te verbeteren en zo voor een betere gebruikerservaring te zorgen. Terbank-Egenhoven gebruikt hiervoor Google Analytics. Google Analytics gebruikt cookies om ons te helpen analyseren hoe gebruikers de Website gebruiken. Het registreert het aantal bezoekers en geeft ons informatie over het totale bezoekersgedrag – zoals de typische duur van een bezoek aan de Website of het aantal pagina’s een gebruiker gemiddeld bekijkt.

  Targeting of advertising cookies

  Targeting of advertising cookies volgen (het surfgedrag van) bezoekers op om klant- of gebruikersprofielen samen te stellen. Die profielen worden meestal gebruikt om relevante en gepersonaliseerde advertenties te tonen die overeenkomen met de interesses van de bijhorende gebruikers. Bovendien worden ze gebruikt om de doeltreffendheid van advertentiecampagnes te meten en om marktanalyses uit te voeren.

  Third party cookies
  Om haar communicatievormen te ondersteunen heeft Terbank-Egenhoven  haar inhoud verankerd in socialmediakanalen, zoals YouTube, Facebook, Twitter en LinkedIn. Ook gebruikt Terbank-Egenhoven de deelmogelijkheden op sociale netwerken. De kanalen die Terbank-Egenhoven gebruikt, kunnen cookies bevatten van deze websites. Wilt u meer informatie over deze cookies? Dan dient u de relevante website van deze ‘derden’ te raadplegen.

  Sociale media en de bijhorende plug-ins
   
  Heel veel sociale media (zoals o.a. Facebook, Linkedin, Twitter, Google+, Tumblr, …) ontvangen informatie over uw surfgedrag via social plug-ins op hun websites (via bijvoorbeeld de knoppen “Vind ik leuk” of “Delen”). Deze knoppen kunnen zich ook bevinden op de Website. Indien u zich hiertegen wilt beschermen, dan wordt er (door onder meer het Centrum voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer) aangeraden om één van de onderstaande maatregelen te nemen.
  • Installeer een browser add-on die tracking blokkeert. Voorbeelden van dergelijke browser add-ons zijn:
  OF
  • Maak gebruik van de incognito of “private nagivation”-modus van uw browser. Recente versies van de meest courante browsers bieden zo’n privé-modus als functionaliteit aan:

  Deze functie dwingt de browser om sporen van uw surfgedrag (cookies, historiek, enz.) te wissen nadat het venster wordt gesloten en beschermt u aldus om door derden gevolgd te worden (opgelet: deze functie maakt u niet anoniem op het web). Er bestaan ook speciale privacybeschermende browsers, zoals Epic Privacy Browser (www.epicbrowser.com). Sociale media en andere websites gebruiken informatie over het surfgedrag van zijn gebruikers om hen gerichte reclame aan te bieden. Wilt u niet meer gevolgd worden voor gerichte reclame dan kan u zich uitschrijven voor gerichte advertenties via de opt-out website van de European Interactive Digital Advertising Alliance (www.youronlinechoices.eu). 

  Uitschrijven voor gerichte advertenties betekent niet dat er geen informatie meer verzameld wordt over uw surfgedrag. Indien u zich ook wil beschermen tegen de inzameling van deze informatie wordt er geadviseerd om daarnaast ook gebruik te maken van de incognito-modus van uw browser of één van de bovenvermelde browser add-ons te gebruiken.

  Wij raden u aan onderstaande privacy- en cookieverklaringen regelmartig te raadplegen:
  Specifiek overzicht
   Hieronder vindt u een overzicht van cookies die gebruikt kunnen worden op de Website:   

  Google Analytics 
  Cookie “_ga”
  • Doel: gebruikers onderscheiden
  • Type: analyse / performance
  • Bewaartermijn: 2 jaar
  Cookie “_gat”
  • Doel: aantal verzoeken bijhouden en beheren
  • Type: analyse / performance
  • Bewaartermijn: 10 minuten
  Cookie “_gali”
  • Doel: bijhouden van statistieken (bezochte pagina’s)
  • Type: analyse / performance
  • Bewaartermijn: 30 seconden
  Cookie “_utma”
  • Doel: onderscheiden en bijhouden gebruikers en sessies
  • Type: analyse / performance
  • Bewaartermijn: 2 jaar
  Cookie “_utmb”
  • Doel: onderscheiden en bijhouden sessies en bezoeken
  • Type: analyse / performance
  • Bewaartermijn: 30 minuten
  Cookie “_utmz”
  • Doel: bijhouden van verkeersbronnen of verwijzende campagnes
  • Type: analyse / performance
  • Bewaartermijn: 6 maanden
  Cookie “_utmv”
  • Doel: bijhouden van aangepaste variabele data op het niveau van de bezoeker
  • Type: analyse / performance
  • Bewaartermijn: 2 jaar

  Klik hier voor meer informatie over de cookies van Google analytics.   

  Facebook
  Doel: reclame afstemmen op doelgroep
  Facebook kan u advertenties sturen als u de Website geraadpleegd heeft. Die advertenties worden dan op basis van uw surfgedrag en de geraadpleegde pagina’s aan uw interesses aangepast. Om marketingcontent te verbeteren, kan de cookie dus gegevens aan Facebook doorgeven. U vindt de informatie over het reclamebeleid van Facebook en de procedure om u tegen het verzamelen van uw gegevens te verzetten, op deze pagina: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

  Bewaartermijn: 550 dagen

  YouTube 
  Als onderdeel van de Google-bedrijvengroep, zijn op cookies afkomstig van het YouTube-domein het algemene cookiebeleid van Google toepasselijk. 
  Meer informatie daarover vindt u hier: https://www.google.com/policies/technologies/cookies/

  Met wie wij gegevens delen

  Wij verzenden uw persoonsgegevens niet op een identificeerbare manier naar derden als dit niet vereist is om de Diensten te verlenen, zonder uw uitdrukkelijke toestemming daartoe.

  Hoe wij gegevens verwerken

  Wij zullen uw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier verwerken. Verder zullen wij ons uiterste best doen om de persoonsgegevens accuraat en up-to-date te houden. Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt zolang als nodig is om de in deze Privacy Policy vermelde doeleinden te bereiken of tot het moment waarop u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. Hou er rekening mee dat de intrekking van de toestemming kan impliceren dat u niet langer in staat bent om de Website en/of Diensten geheel of gedeeltelijk te gebruiken. Als u zich bij de Website heeft geregistreerd, zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen als u uw profiel verwijdert, tenzij een wettelijke of reglementaire verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel ons dat zou verhinderen.

  Wij zullen de gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens veilig te houden tegen ongeoorloofde toegang of diefstal en tegen onopzettelijk verlies, manipulatie of vernietiging. Toegang door ons personeel of personeel van onze externe verwerkers is alleen mogelijk op een need-to-know-basis en is onderworpen aan strikte geheimhoudingsverplichtingen. U begrijpt echter dat de zorg voor veiligheid en beveiliging slechts inspanningsverplichtingen naar beste vermogen zijn, die nooit kunnen worden gegarandeerd.

  Uw rechten

  U heeft het recht om toegang te vragen tot alle persoonsgegevens die wij over u verwerken. Verzoeken om toegang die klaarblijkelijk worden ingediend met oog op het veroorzaken van overlast of schade voor ons, worden echter niet behandeld.

  U heeft het recht om te vragen dat alle persoonsgegevens over u die onjuist of onnauwkeurig zijn, kosteloos worden gecorrigeerd. Als u zich heeft geregistreerd op onze Website, kunt u veel van deze gegevens zelf corrigeren via uw profiel. Indien een dergelijk verzoek wordt ingediend, dient u bij dit verzoek ook het bewijs te voegen dat de persoonsgegevens waarvoor correctie wordt gevraagd, onjuist zijn.

  U heeft het recht om uw eerder gegeven toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar directie(at)terbank-egenhoven.be, of door uw profiel te verwijderen (indien van toepassing).

  U heeft het recht om te vragen dat persoonsgegevens met betrekking tot u worden verwijderd als deze niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden die in deze Privacy Policy worden uiteengezet of als u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. U dient er echter rekening mee te houden dat een verzoek tot verwijdering door ons zal worden beoordeeld in het licht van wettelijke of reglementaire verplichtingen of administratieve of gerechtelijke bevelen die ons kunnen verhinderen de betreffende persoonsgegevens te verwijderen. 

  In de plaats van verwijdering kunt u ook vragen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken indien (a) u de juistheid van die gegevens betwist, (b) de verwerking onwettig is of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de genoemde doeleinden, maar u ze nodig heeft om uzelf te verdedigen in gerechtelijke procedures.

  U heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens indien u kunt aantonen dat er ernstige en gerechtvaardigde redenen zijn die verband houden met bijzondere omstandigheden en die een dergelijk verzet rechtvaardigen. Als de beoogde verwerking echter als direct marketing wordt aangemerkt, heeft u het recht zich kosteloos en zonder rechtvaardiging te verzetten tegen een dergelijke verwerking.

  Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming of op basis van een contract en de verwerking met geautomatiseerde middelen gebeurt, heeft u het recht om de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en, indien technisch mogelijk, heeft u het recht deze gegevens rechtstreeks door te geven aan een andere dienstverlener. De technische haalbaarheid hiervan wordt uitsluitend beoordeeld door ons.

  Als u een verzoek wilt indienen om één of meer van de hierboven vermelde rechten uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar directie(at)terbank-egenhoven.be. In dit verzoek moet duidelijk worden vermeld welk recht u wenst uit te oefenen en waarom. Het moet ook gedateerd en ondertekend zijn en vergezeld gaan van een digitaal gescande kopie van uw geldige identiteitskaart waaruit uw identiteit blijkt. Wij zullen u onmiddellijk op de hoogte stellen van de ontvangst van dergelijk verzoek. Indien de aanvraag gegrond blijkt te zijn, zullen wij deze zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van de aanvraag inwilligen.

  Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kunt u altijd contact met ons opnemen via het e-mailadres directie(at)terbank-egenhoven.be. Blijft u ontevreden over ons antwoord, dan staat het u vrij om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, de Belgische Privacy commissie. Ga voor meer informatie naar http://www.privacycommission.be.

  Hoe kan ik mijn cookies beheren?

  U kunt cookies steeds beheren in uw browser-instellingen. Hieronder vindt u instructies voor:

  Vragen of opmerkingen?

  Mocht u na het lezen van dit Cookie Policy toch nog vragen of opmerkingen rond cookies hebben dan kunt u steeds contact opnemen met de directie van Terbank-Egenhoven via directie(at)terbank-egenhoven.be.
  Terbank-Egenhoven logo
  Terbank-Egenhoven, da's samen school maken in het midden van het groen.
  Volg ons op

  Directie

  Secretariaat