ICT

  ICT is geen vak op zich, maar een leermiddel.
  We besteden voldoende aandacht aan de infrastructuur en de apparatuur met oog op de toekomst. Er is in een ruime mate aandacht voor integratie van ICT in de dagdagelijkse les vanaf de kleuterschool.

  Terbank-Egenhoven

  Visie

  • We besteden veel aandacht aan infrastructuur en apparatuur met oog op de toekomst.
  • Iedere klas van de lagere school beschikt over een digitaal bord en de kleuterschool beschikt over een touchscreenbord.
  • ICT hoort thuis binnen een divers aanbod van werkvormen.
  • ICT is alert zijn voor vernieuwingen binnen ICT, d.w.z. dat de ICT-co√∂rdinator geregeld een aanbod doet en eventueel met de leerkracht selecteert in dit aanbod. Het is belangrijk dat kennis aan elkaar doorgegeven wordt.
  • Er is in een ruime mate aandacht voor integratie van ICT in de dagdagelijkse les.
  • Tenslotte zorgt de school voor een veilige digitale omgeving. We vinden het belangrijk de kinderen op te voeden met netiquette.
  ICT is niet het doel op zich maar wel het middel om andere doelen, zoals kwalitatief goed onderwijs, gelijke kansenbeleid en aansluiting van het onderwijs op de kennissamenleving te realiseren.
  schoolraad
  "ICT kan een belangrijke impuls geven om het onderwijs op een aantrekkelijke manier te brengen."
  Terbank-Egenhoven logo
  Terbank-Egenhoven, da's samen school maken in het midden van het groen.
  Volg ons op

  Directie

  Secretariaat