Leefregels

  Goede afspraken maken goede vrienden
  Met onze algemene leefregels maken we het samenleven zo fijn mogelijk.
  Terbank-Egenhoven

  Algemene leefregels Terbank - Egenhoven

  • We stellen het op prijs wanneer alle kinderen ’s morgens tijdig (8.35u) aanwezig zijn zodat ze de dag samen kunnen starten en eventuele afspraken over het verloop van de dag niet missen.
  • De kleuters van de instapklas en de eerste kleuterklassen kunnen vanaf 8.20u terecht in hun klas.
  • Bij ziekte van een leerling uit de lagere school moet de school verwittigd worden voor 9u ’s morgens. Nadien is een doktersattest of een ingevuld afwezigheidsbriefje van de school noodzakelijk. Bij ziekte van een kleuter volstaat een telefoontje.
  • Afwezigheden waarvoor de toestemming van de directie nodig is: Indien de directie akkoord is en mits voorlegging van een officieel document of een verklaring van de ouders, kan de leerling afwezig zijn om bepaalde redenen. De directie mag geen toestemming geven om vroeger op vakantie te vertrekken of later terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat een kind op school is van 1 september tot en met 30 juni.
  • De directie is verplicht om de schoolarts te verwittigen wanneer een kind met een besmettelijke ziekte of vermoeden van een besmettelijke ziekte is aangetast.
  • Luizen. Gelieve de school meteen te verwittigen als je luizen opmerkt in het haar van je kind. Zo kan de school brieven uitdelen aan alle kinderen van de klas.
  • Een verklaring van ziekte ondertekend door een ouder mag een periode van drie opeenvolgende kalenderdagen niet overschrijden en kan hoogstens vier maal per schooljaar worden ingediend.
  • Medicatie voor zoon of dochter tijdens de schooluren kan enkel toegestaan worden na voorleggen van een doktersbriefje.
  • Warme maaltijden worden per trimester of per schooljaar besteld. Verwittig bij afwezigheid de school vóór 9 uur zodat de traiteur nog tijdig op de hoogte kan worden gebracht en de warme maaltijd geannuleerd wordt.
  • Kinderen mogen geen speelgoed meebrengen naar school. Het gaat stuk of raakt verloren.
  • Persoonlijke voorwerpen van de kinderen (kledij, brooddoos,..) worden best van hun naam voorzien.
  • Omdat we streven naar een PMD- arme school vragen we geen brik of plastieken flesjes mee te geven met jullie kinderen.
  • Het GSM-gebruik bij de kinderen is enkel toegelaten na overleg met klasleerkracht.
  • We maken van elke schooldag een fruitdag. Tijdens de speeltijd van 10.15u wordt er door iedereen fruit gegeten. Bij de kleuters wordt het fruit door de juffen geschild.
  • Roken op school is verboden, er geldt een algemeen rookverbod in de ganse school.

  Aanvullende leefregels Terbank

  • Kleuters van de instapklas en 1ste kunnen om 12.15u en/of 15.40u buiten aan de turnzaal afgehaald worden. Aan de deur zorgt een leerkracht voor een vlotte organisatie.
  • Kinderen die na schooltijd of na een naschoolse activiteit niet onmiddellijk afgehaald worden, gaan onder begeleiding naar ‘Ferm’. Dit om hun veiligheid te verzekeren.
  • Binnen de schooluren wordt enkel op het gras gespeeld wanneer de groene vlag uithangt. Tijdens de voor- en naschoolse opvang beslist Ferm wanneer er op het gras mag gespeeld worden.
  • Gevonden voorwerpen worden verzameld in de gang van de directie. Voorwerpen die door de kinderen na schooltijd buiten vergeten of verloren zijn worden door Ferm verzameld en kunnen bij hen afgehaald worden.
  • Auto’s zijn tussen 8u en 16.30u verboden aan de kant van de Witte Villa.
  • De ingang van de Egenhovenweg van de kleuterschool en eerste graad is enkel voor TRAPPERS en STAPPERS (fietsen, steps, voetgangers). Auto's parkeren NIET bovenaan de Egenhovenweg.
  • Kom je met de wagen naar school? Dan maak je best gebruik van onze KISS 'N RIDE-ZONE aan 't Celestijntje (Celestijnenlaan 19). Vergeet bij de directie geen sleutelhangertje af te halen voor elk kind dat na schooltijd aan de KISS 'N RIDE zal worden afgehaald (hang dit zichtbaar aan de boekentas de dag van afhaling).
  • Honden op het schoolterrein zijn niet toegelaten. Ook niet als ze aan de leiband zijn. Enkel in het kader van bepaalde thema's en op vraag van het schoolteam, is dit mogelijk.

  Aanvullende leefregels Egenhoven

  • Voor de veiligheid van onze kinderen kan er niet geparkeerd worden op de speelplaats en op de versmallingstrook voor de school.
  • Wie een fiets meebrengt naar school, neemt die best terug mee tijdens het weekend.

  Klokkenluiders

  Werk je op onze school en weet je of vermoed je dat bepaalde regelgeving niet correct wordt nageleefd? Dan kan je dit melden door contact op te nemen met ons intern meldpunt voor klokkenluiders via:

  klokkenluider@katholiekonderwijs.vlaanderen

  Guimardstraat 1, 1040 Brussel

  02 507 07 12

  Het interne meldpunt gaat aan de slag met je melding en behandelt die altijd vertrouwelijk. Wanneer je te goeder trouw een melding doet, ben je bovendien beschermd tegen represailles vanuit de werkgever. Denk bijvoorbeeld aan negatieve beoordelingen, schorsing of ontslag, maar ook het opleggen van een tuchtmaatregel. De bescherming tegen represailles is onbeperkt in tijd.

  Let op: het interne meldpunt voor klokkenluiders is in de eerste plaats bedoeld voor personeelsleden maar daarnaast kunnen ook sollicitanten, ex-werknemers, stagiairs en leveranciers/aannemers ervan gebruik maken. Leerlingen en hun ouders kunnen geen gebruik maken van de klokkenluidersregeling! Voor hen geldt de gewone klachtenregeling.

  Meer informatie over de klokkenluidersregeling binnen onderwijs vind je ook terug op deze webpagina van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.

  Terbank-Egenhoven logo
  Terbank-Egenhoven, da's samen school maken in het midden van het groen.
  Volg ons op

  Directie

  Secretariaat