Ouderraden

  Ouders maken school
  Wij ouders zorgen elke dag opnieuw voor onze kinderen, geven hen de opvoeding die we goed achten, thuis en daarbuiten. Daarom willen we ook hun leven op school van zeer nabij volgen.
  Om dat goed te doen, werken we samen met het schoolteam. Zo kunnen we samen de waarden realiseren waar onze school voor opkomt. Op die manier zijn we ook een steun voor de school bij haar opvoedkundige taak.
  Terbank-Egenhoven
  De overkoepelende VCOV (Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen) zegt het zo: ‘Ouders maken school’.

  Onze school heeft haar eigen karakter en identiteit. Tegelijk moet de school zich thuis voelen in de wijk, de gemeenschap, waar zij een deel van is. Dan zullen onze kinderen veel gelukkiger en blijer naar school gaan. Om ook daaraan te werken bestaan de ouderraden. Er is een ouderraad voor de vestigingsplaatsen 1 en 2 (‘de ouderraad Terbank’) en een ouderraad voor vestigingsplaats 3 (‘de ouderraad Egenhoven’). Beide ouderraden werken geregeld samen en zetelen ook samen in de éne schoolraad voor de hele school.

  Elke ouderraad vergadert ongeveer één keer per maand. Op die vergaderingen is ook het schoolteam welkom. Dan wordt besproken hoe we als ouders de school kunnen helpen bij haar opvoedingsproject. Dat gebeurt door rechtstreekse hulp bij diverse schoolprojecten (het grootouderfeest, het bezoek van Sinterklaas, de kerstbomenverkoop, de musical, het schoolfeest, ...) en door een handje toe te steken als bijvoorbeeld leesouder of handwerkouder…

  Geregeld worden informatieve avonden georganiseerd over de meest uiteenlopende thema’s waar school en thuis mee te maken krijgen (computergebruik, pesten, omgaan met hoogbegaafde kinderen, ...).

  Verder werken ouders mee aan de verfraaiing van de school en zijn er geregeld ontmoetingsmomenten voor iedereen. Uiteraard is altijd eenieder welkom om te komen luisteren en welk onderwerp ook ter sprake te brengen. De vergaderingen van de ouderraad zijn er om in open dialoog met iedereen op school de beste aanpak te bepalen voor onze kinderen.

  Alle ouders worden op alle activiteiten uitgenodigd en kunnen ook telkens het verslag van elke vergadering lezen.

  Beide ouderraden zijn ervan overtuigd dat een nauwe samenwerking tussen ouders en school de beste manier is om alle verwachte en onverwachte problemen telkens weer aan te kunnen.

  Hoe beter het schoolteam weet waar de ouders mee bezig zijn, hoe beter de ouders weten waar het schoolteam mee af te rekenen krijgt, des te aangenamer zal de samenwerking verlopen. Elk schooljaar opnieuw.
  Terbank-Egenhoven logo
  Terbank-Egenhoven, da's samen school maken in het midden van het groen.
  Volg ons op

  Directie

  Secretariaat