Anderstalige nieuwkomers

  Een semi-geïntegreerde opvang
  Wij proberen een veilige omgeving te creëren. Het kind moet zich in de eerste plaats thuis voelen.
  Terbank-Egenhoven

  Aandachtspunten bij de intake

  Aanmelding, kennismakings- en opvolggesprek vindt steeds plaats op de Egenhovenweg.
   
  Na aanmelding volgt een korte briefing naar het team. Tijdens het kennismakingsgesprek is de zorgjuf, de klasleerkracht en de taalcoach aanwezig, tijdens dit gesprek proberen we zoveel mogelijk relevante informatie te weten te komen, indien nodig met tolk, we gebruiken eventueel ook een toolbox (werkbladen, leesboek, potloden, pen...).
  Ouders krijgen frigofiche (met pictogrammen) mee met de nodige informatie.
   

  Waar plaatsen we de A.N.?

  De school gebruikt standaard een aantal dagen om zich te organiseren en voor te bereiden op de komst van de A.N.
  Na intake en informatie van ouders wordt de A.N. zoveel mogelijk volgens leeftijd geplaatst met volwaardige ondersteuning van interne begeleiding.
  Indien er een technische achterstand is, kan de A.N. tijdelijk en intensief klasextern ondersteund worden. We verkiezen hierbij een gecombineerde aanpak tussen externe begeleiding individueel of in kleine groep door de taalcoach en interne klasbegeleiding door de taalcoach.
  De school baseert zich op volgende kenmerken om een gerichte keuze te maken bij het bepalen van de plaats van de A.N.
  Schoolkenmerken
  Men kijkt naar een mix van een aantal parameters: de klassituatie (grootte), de draagkracht van de klasleerkracht, de klassamenstelling.
  Na een aantal maanden is het aangewezen om een opvolggesprek met de ouders te organiseren, dit kan tijdens het eerste individuele oudercontact. Dit om eventuele nieuwe info te krijgen en om na te vragen of het kind zich thuis voelt op school. Bij twijfel zullen wij de A.N. voldoende tijd geven om zich aan te passen (minstens 6 maanden), nadien kan er overwogen worden om te opteren voor een andere klas.

  Wat doen we om de A.N. te ontvangen op klas-en schoolniveau?

  Wij proberen een veilige omgeving te creëren. Het kind moet zich in de eerste plaats thuis voelen.
   
  Op klasniveau: buddy, plaats op voorhand klaarzetten, leerlingen voorbereiden, landkaart gebruiken, filmpje opzoeken, …. In elke klas een wereldbol, wereldatlas etc. voorzien om de A.N. de kans te geven om zich te identificeren in de wereld.
  De zorgcoach en taalcoach zijn de eerste klasdag standby: bvb spel spelen op speelplaats ter integratie van de A.N., mee in de klas ondersteunen, … .
  Er worden pictogrammen  voorzien in de klas en op de speelplaats om de A.N. te ondersteunen. (methode Matti en Mona)
   
  Op schoolniveau: wij kiezen voor een semi-geïntegreerde opvang.
  De A.N. zoveel mogelijk, waar zinvol en haalbaar, de reguliere les laten meevolgen afgewisseld met zelfstandig werk.
  Er wordt gestructureerd overleg voorzien samen met de zorgcoördinator en directeur om de werking rond A.N. te evalueren en bij te sturen waar nodig.

  Wat vinden we belangrijk om aandacht aan te schenken?

  Contacten leggen met andere diensten die vaak A.N. naar de school toeleiden.
  De koffieklets van de ouderraad en alle andere initiatieven van de school om de ouderbetrokkenheid te vergroten (korte input en samenzijn).
  Brieven voor A.N. worden aangepast.
  schoolraad
  "Hier een quote van een anderstalige nieuwkomer met eventueel link naar een pagina met zijn/haar verhaal."
  Terbank-Egenhoven logo
  Terbank-Egenhoven, da's samen school maken in het midden van het groen.
  Volg ons op

  Directie

  Secretariaat