Schoolraad

  Een ontmoetingsplaats
  De schoolraad is een forum, ingesteld door het Decreet van 2 april 2004 van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de participatie op school, en is de opvolger van de participatieraad.
  Terbank-Egenhoven
  De schoolraad is een ontmoetingsplaats tussen de leerkrachten (Pedagogische Raad), de ouders (Ouderraad) en mensen uit de lokale gemeenschap, waar deze geledingen hun decretale overleg- en adviesbevoegdheid uitoefenen, in interactie met de schooldirectie en het schoolbestuur.

  De schoolraad geeft advies bij beslissingen betreffende het studieaanbod, de begeleiding van en naar school, projecten op school (zoals zorg) en wordt ook geconsulteerd bij  wijzigingen in het (school)reglement, criteria voor het verdelen van de lestijden en financiële aspecten van het schoolgebeuren.

  De schoolraad heeft een belangrijke rol te vervullen als informatie- en communicatiekanaal van en naar de diverse geledingen.

  Schoolraad

  Voorzitter: Griet Alaerts
  Afgevaardigden lokale gemeenschap: Martina Thielemans
  Afgevaardigden ouders: Pieter Coeman, Elise Moeskops, David Vandevoorde
  Afgevaardigden schoolteam: Sofie Hendrickx en Kristof Boudolf
  Afgevaardigde schoolbestuur: Marie Bennett
  "De schoolraad heeft een belangrijke rol te vervullen als informatie- en communicatiekanaal van en naar de diverse geledingen."
  Terbank-Egenhoven logo
  Terbank-Egenhoven, da's samen school maken in het midden van het groen.
  Volg ons op

  Directie

  Secretariaat