informatie
Informatie

Vind als ouder alle praktische info terug over onze school.


schoolleven
Schoolleven
Alles over onze werking, projecten en beleid.

overlegorganen
Overlegorganen
Deze overlegorganen versterken onze school.

Praktische informatie

die je wegwijs maakt in Terbank-Egenhoven
Lees als ouder meer over onze dagindeling, kinderopvang, wie is wie, bijdragen, agenda, links, downloads en privacy.

“Voel je goed bij ons!”

Terbank-Egenhoven is

  • Katholieke kleuter- en lagere school
  • Nederlandstalige school
  • Welbevinden van elk kind staat centraal
  • Alle kinderen zijn welkom, om het even welke sociale, culturele of religieuze achtergrond
  • Ouders in een participerende rol. Zin om onze ouderraad te vervoegen? Neem dan contact met ons op.
Een degelijk zorgbeleid, gericht op de evolutie van elk kind via een digitaal zorgsysteem.
Klassikale en individuele oudercontacten verspreid over het schooljaar.
Dagelijkse aanwezigheid en stipte aankomst op school.
Efficiënte begeleiding van anderstaligen in hun taalontwikkeling.

Samen sterk bij de ontwikkeling en de opvoeding  van jouw kind!
Terbank-Egenhoven logo
Terbank-Egenhoven, da's samen school maken in het midden van het groen.
Volg ons op

Directie

Secretariaat