Schoolraad

  Een ontmoetingsplaats
  De schoolraad is een forum, ingesteld door het Decreet van 2 april 2004 van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de participatie op school, en is de opvolger van de participatieraad.
  Terbank-Egenhoven
  De schoolraad is een ontmoetingsplaats tussen de leerkrachten (Pedagogische Raad), de ouders (Ouderraad) en mensen uit de lokale gemeenschap, waar deze geledingen hun decretale overleg- en adviesbevoegdheid uitoefenen, in interactie met de schooldirectie en het schoolbestuur.

  De schoolraad geeft advies bij beslissingen betreffende het studieaanbod, de begeleiding van en naar school, projecten op school (zoals zorg) en wordt ook geconsulteerd bij  wijzigingen in het (school)reglement, criteria voor het verdelen van de lestijden en financiële aspecten van het schoolgebeuren.

  De schoolraad heeft een belangrijke rol te vervullen als informatie- en communicatiekanaal van en naar de diverse geledingen.

  Schoolraad

  Voorzitter:Kim Schroeven
  Afgevaardigden lokale gemeenschap:Chris Boghe, Martina Thielemans
  Afgevaardigden ouders:Carine Clarysse, Els Robeyns
  Afgevaardigden schoolteam: Karina Lepaige, Peter Tollet en Peter Vanoyenbrugge
  Afgevaardigde schoolbestuur: Claire Planckaert
  "De schoolraad heeft een belangrijke rol te vervullen als informatie- en communicatiekanaal van en naar de diverse geledingen."
  Terbank-Egenhoven logo
  Terbank-Egenhoven, da's samen school maken in het midden van het groen.
  Volg ons op

  Directie

  Secretariaat