Schoolbestuur

  Dagelijkse leiding van de school
  Het schoolbestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor de organisatie en begeleiding van opvoeding en onderwijs in de school.
  Terbank-Egenhoven
  Concreet betekent dit dat het schoolbestuur instaat voor:
  • het aanwerven, benoemen en mee opvolgen van het personeel;
  • het aanwenden van het lestijdenpakket;
  • het didactisch en pedagogisch functioneren van de school;
  • de pastorale animatie;
  • het beheer van de schoolgebouwen, infrastructuur en inrichting;
  • het beheer van de financiën;
  • en dit alles in de geest van het opvoedingsproject van de school.
  Het schoolbestuur laat zich ook bijstaan en adviseren door pedagogische begeleiders, door de schoolraad van de school en het Lokaal Overlegcomité (LOC).

  Het schoolbestuur bestaat uit een Algemene Vergadering en een Raad van Bestuur. Deze laatste vergadert regelmatig samen met de schooldirectie.

  Schoolbestuur

  Elisabeth Monard, Kastanjelaan 3, 3001 Heverlee – voorzitter
  Claire Planckaert, Filosofenlaan 66, 3001 Heverlee – bestuurder
  Jan Zegers, Grote Molenweg 89, 3020 Herent – bestuurder
  Piet Eerdekens, Doleegstraat 95, 3001 Heverlee – bestuurder
  Patrick Vandewiele, Kwakkelbosstraat 1, 3360 Bierbeek – bestuurder
  "Het schoolbestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor de organisatie en begeleiding van opvoeding en onderwijs in de school."
  Terbank-Egenhoven logo
  Terbank-Egenhoven, da's samen school maken in het midden van het groen.
  Volg ons op

  Directie

  Secretariaat